ID hund

Som utbildad IDhund-ekipage spårar och söker vi efter försvunna tamdjur.

 

Utbildning

Jag erbjuder mina söktjänster, håller information och föreläsningar.
Kurese och utbildningar.

Exempel:
Grund och aktivering, ID-hund steg 1, 2 och avancerat.