Utbud

 • Aktivering
  • En utmärkt aktivitet för hunden, bra grund för rellationen och Nose Work.
 • Nose Work 
  • NW1: Grunderna i Nose Work
  • NW2: Bygger vidare med ny doft och svårare sök.
  • NW3: Tre dofter, flera gömmor, tommsök, större och svårare sök.
  • Tematräningar: Motivation. Teknik & Taktik. Tävlingsinriktat mm
 • Lydnad
  • Valpkurs: Skapa en god relation och trygg tillvaro, lek och kontaktövningar
  • Grundlydnad: För ungunden. Relation, närlydnad med stadga och kriterier på medelnivå.
  • Vardagslydnad: När och avståndslydnad med högre kriterier
 • Problemkurs
  • Förebygg vanliga problem
 • Hundvandring
  • Vandra och övernatta med hund? Följ med på en kort vandring blandad med aktivering för hunden
 • IDhund
  • Hitta ett saknat djur. En IDhund söker och spårar ett djur som sprungit bort.

 

Nose Work

För alla hundar

Att söka är ett grundläggande behov för överlevnad och fungerar som terapi för hunden. Genom fysisk och mental stimulans får ni en belåten och självsäker hund. Genom sammarbete söker ni efter specifika dofter i olika miljöer både inne och ute med olika svårighetsgrad. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning

Det är en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete. Sporten är till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla. Sporten utgår från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

En sport inspirerad av specialsök

K9 Nose Work® är inspirerad av de utmaningar som professionalla sökshundsekipage möter i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen och polisen. Nose Work grundades i USA av tre professionella specialsökstränare. Deras målsättning var att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nose Work använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer och kan genomföras i princip var som helst. I USA har sporten snabbt blivit populär och officiella tävlingar anordnas regelbundet av organisationen National Association of Canine Scent Work (NACSAW).  NASCW har utformad ett regelverk där samtliga moment och principer för poängsättning framgår. Mer information om K9 Nose Work® finns på NACSW hemsida (www.nacsw.net). Där finns även instruktiva filmer som visar hur de olika momenten går till.

Nose Work i Sverige

Intresset för sporten ökar och inbegriper både hundägare som vill utöva sporten som en rolig aktivitet likväl hundägare som vill tävla tillsammans med sin hund. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) har bildats för att främja en tillgänglig och sammanhållen sport, där officiella tävlingar kan hållas på sikt. Syftet med att klubben är även att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos alla våra hundar. 

Tävla i Nose Work

Det fins tre olika tävlingsklasser och det tillkommer en doft i varje klass med ökad svårighet. Det fins fyra olika moment att söka i.

 • Behållarsök
 • Inomhussök
 • Utomhussök
 • Fordossök

Doftämnen

Man kan lära hunden att söka efter vilket ämne som helst. Tävlingsmässigt har SNWK valt hydrolater som består av vattenlösliga ämnen från en växt och som inte har några kända biverkningar.

 1. Eukalyptus
 2. Lagerblad
 3. Lavendel