K9 Nose Work

En sport från Amerika inspirerad av specialsök

K9 Nose Work® är inspirerad av det lugn och belåtenhet hunden får efter väl genomfört arbete som professionella sökhundsekipage får i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen och polisen. 

Nose Work grundades i USA av tre professionella specialsökstränare.
Ron Gaunt, Jill Marie O'Brien och Amy Herot.
Deras målsättning var att ge hundstallshundar berikning och förbättra deras möjlighet att adopteras.
Syftet var inte att dessa hundar skulle bli avancerade sökhundar, syftet var att berika hunden med lek genom enkla söka i ex. kartonger.

De nya ägarna får lära sig hundens språk med ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nose Work använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer inspirerad av de utmaningar professionella ekipage möter och kan genomföras i princip var som helst.

I USA har sporten snabbt blivit populär och officiella tävlingar anordnas regelbundet av organisationen National Association of Canine Scent Work (NACSAW).  NASCW har utformad ett regelverk där samtliga moment och principer för poängsättning framgår. Mer information om K9 Nose Work® finns på NACSW hemsida (www.nacsw.net) och K9 NOSE WORK hemsida (k9nosework.com). Där finns även instruktiva filmer som visar hur de olika momenten går till.