Nose Work

En svenska lillebror till K9 Nosework

Vi började med att kopiera den amerikanska sporten och gjorde några förandringar för att passa oss svenskar. Andra dofter av hydrolat istället för olja, konceptet var inte helt etablicerat och lite infuerat av specialsök.

 

Aktivering för alla hundar

Att söka är ett grundläggande behov för överlevnad och fungerar som terapi för hunden. Genom fysisk och mental stimulans får ni en belåten och självsäker hund. Genom sammarbete söker ni efter specifika dofter i olika miljöer både inne och ute med olika svårighetsgrad. 

Det är en aktivitet som alla hundar och hundägare ska kunna ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete. Sporten är till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla. Sporten utgår från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

Nose Work i Sverige

Intresset för sporten ökar och inbegriper både hundägare som vill utöva sporten som en rolig aktivitet likväl hundägare som vill tävla tillsammans med sin hund. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) har bildats för att främja en tillgänglig och sammanhållen sport, där officiella tävlingar kan hållas på sikt. Syftet med att klubben är även att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos alla våra hundar. 

Tävla i Nose Work

Det fins tre olika tävlingsklasser och det tillkommer en doft i varje klass med ökad svårighet. Det fins fyra olika moment att söka i.

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordossök

Dofter

Man kan lära hunden att söka efter vilket ämne som helst. Tävlingsmässigt har SNWK valt hydrolater som består av vattenlösliga ämnen från en växt och som inte har några kända biverkningar.

  1. Eukalyptus
  2. Lagerblad
  3. Lavendel